Kontakter i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Faks: +47 22 24 95 85
E-post: postmottak@nfd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd

Post boks 8118 Dep
0032 Oslo
Norge

   
Fiskeridirektoratet

Telefon fra Norge: 03495
Telefon fra utlandet: +47 800 30 179
E-post: postmottak@fiskeridir.no
http://www.fiskeridir.no

Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen
Norge

   
FMC - Fisheries Monitoring Center

Telefon fra utlandet: +47 55 23 83 36
Telefon fra Norge: 55 23 83 36

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Kontroll/Norsk-FMC

   
Havforskningsinstituttet

Telefon: +47 55 23 85 00
Faks: +47 55 23 85 31
E-post: post@imr.no
http://www.imr.no

Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Norge

   
Kystvakten

Telefon: 07611
http://www.forsvaret.no

Postboks 295
8401 Sortland
Norge 

   

Kontakter i Russland

Det føderale fiskeribyrået

Leder Andrej Anatoljevitsj Krajnij 
Тelefon: +7 495 628 23 20
Faks: +7 495 628 19 04
e-post: harbor@fishcom.ru
http://www.fishcom.ru

Rozjdestvenskij bulevard 12
107996 Moskva
Russland

   
Rosrybolovstvos territoriale direktorat
 for Barentshavet og Kvitsjøen

Leder Valentin Valentinovitsj Balasjov
Тelefon: +47 8152 79 81 00
Faks: +7 495 8152 79 81 26
E-post: murmansk@bbtu.ru
http://www.bbtu.ru

Коminterna 7
183038 Murmansk
Russland

   
FGUP «VNIRO»

Direktør Anatolij Nikolajevitsj Makojedov
Тelefon: +7 499 264 93 87
Faks: +7 499 264 91 87
E-post: vniro@vniro.ru
http://www.vniro.ru

Verkhnjaja Кrasnoselskaja ul. 17
107140 Моskva 
Russland

   
FGUP «PINRO»

Direktør Boris Fjodorovitsj Prisjtsjepa
Тelefon: +7 8152 47 25 32
Faks: +7 8152 47 33 31
E-post: persey@pinro.ru
http://www.pinro.ru

Knipovitsja ul. 6
183038 Мurmansk 
Russland

   
FGUP - Senteret for fiskeriovervåknings-
systemet og kommunikasjon

Sjef Maksim Vladimirovitsj Sanko
Тelefon: +7 495 504 16 03
Faks: +495 628 73 19
E-post: info@cfmc.ru
http://www.cfmc.ru

Rozjdestvenskij bulevard 12
107996 Moskva
Russland

   
Murmanskfilialen av FGUP - Senteret for
 fiskeriovervåkningssystemet og kommunikasjon

Sjef Vjatsjeslav Iosifovitsj Semenas  
Тelefon: +7 8152 47 46 26
Faks: +7 8152 47 48 52
E-post: office@mrcm.ru

Тralovaja 43
183950 Murmansk
Russland

   
FSB - Russlands grensedirektorat for Murmansk fylke

Telefon: +7 815-2 48-75-82
Faks: +7 815-2 48-76-25
E-post: cc@puFSBM.ru

Severnyj projezd 5
183038 Murmansk
Russland